ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Αγορογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου

Τηλ: 2289360120

Ε-mail: sakisagorogiannis@gmail.com

 

Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας- Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

 Μαρσούλα Χανιώτη του Νικολάου

Τηλ: 22893 60120

Ε-mail: chaniotimars@mykonos.gr

 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 Πέτρος Σταυρακόπουλος του Γεωργίου

Τηλ: 22893 60105

Ε-mail: p.stavrakopoulos@mykonos.gr

 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης

Κωνσταντίνος Σαχάς του Δημητρίου

Τηλ: 22893 60120

Ε-mail: sachask@mykonos.gr

 

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Αδειοδοτήσεων, Εθελοντισμού  Δημήτριος Κουτσούκος του Μανούσου

Τηλ: 22893 60120

Ε-mail: mayor@mykonos.gr

 

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης

Απόστολος Νάζος του Νικολάου

Τηλ: 22893 60120

Ε-mail: anazos@mykonos.gr

 

Αντιδήμαρχος Συγκοινωνιών -Δημοτικού φωτισμού –

Ασφαλείας δημοτικών κτιρίων & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων

Γεώργιος Κουσαθανάς του Νικολάου

Τηλ: 22893 60120

Ε-mail: kousgiorgos@mykonos.gr

 

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Εντεταλμένη Σύμβουλος Πρασίνου και Παιδικών Χαρών

Δακτυλίδη Μαρία του Γεωργίου

Τηλ: 22890 28636

Ε-mail: mayor@mykonos.gr

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού

Θεοχάρης Βασίλειος του Αντώνη

Τηλ: 22890 28636

Ε-mail: mayor@mykonos.gr

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος

Κουσαθανάς Μανώλης του Βλάση

Τηλ: 22890 28636

Ε-mail: mayor@mykonos.gr

 

Εντεταλμένη Σύμβουλος Τουρισμού και ανάδειξης της Πολιστικής κληρονομιάς

Κοντιζά Ελένη του Νικολάου

Τηλ: 22890 28636

Ε-mail: mayor@mykonos.gr

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υποδομών και Μικρών Έργων

Δαμαλάς Μιχάλης -Κωνσταντίνος του Μιχαήλ

Τηλ: 22890 28636

Ε-mail: mayor@mykonos.gr

 

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου – Γραμματεία Δ.Σ.

Τηλ.: 22893 60113,

E-mail: proedrosds@mykonos.gr

Διεύθυνση: Δημαρχείο (κτίριο Βοϊνόβιτς), Γιαλός – Ακτή Καμπάνη, Μύκονος, τκ 84600

 

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Τηλ.: 22893 60148,

E-mail: sec.gen@mykonos.gr

Διεύθυνση: Δημαρχείο (κτίριο Βοϊνόβιτς), Γιαλός – Ακτή Καμπάνη, Μύκονος, τκ 84600

 

Δημοτική Επιτροπή  – Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Κοινότητας Μυκονίων

Τηλ.: 22893 60113,

E-mail: dim.epitropi@mykonos.gr

Διεύθυνση: Δημαρχείο (κτίριο Βοϊνόβιτς), Γιαλός – Ακτή Καμπάνη, Μύκονος, τκ 84600

 

Νομική υπηρεσία

Δικηγόρος Δήμου Μυκόνου

Τηλ.: 22893 60100,

E-mail: protokolo@mykonos.gr

Διεύθυνση: Δημαρχείο (κτίριο Βοϊνόβιτς), Γιαλός – Ακτή Καμπάνη, Μύκονος, τκ 84600

 

Τμήμα Συντήρησης και Εξωραϊσμού Περιβάλλοντος

Γραφείο Πρασίνου

Τηλ.: 22893 60100,

E-mail: mayor@mykonos.gr

Διεύθυνση: Κτίριο Μαύρου, πλατεία Καραολή & Δημητρίου, Μύκονος, τκ 84600

 

Γραφείο Κοιμητηρίων

Τηλ.: 22893 60166 και 22893 60167,

E-mail: yp@mykonos.gr

Διεύθυνση: Κτίριο Μαύρου, πλατεία Καραολή & Δημητρίου, Μύκονος, τκ 84600

 

Απόφαση-Δημάρχου-για-τον-ορισμό-Αντιδημάρχων-Μεταβίβαση-αρμοδιοτήτων-