ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας γνωρίζουμε, ότι την Δευτέρα 12/2/2024 και ώρα 15.00, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 Α παρ.1 Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/23 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ. 1237/94548/06.11.2023).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση ή μη τοποθέτησης πλωτής και χρήσης πλωτής εξέδρας σε περιοχή εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένος (Θ.Ζ.Λ.), κατόπιν του υπ΄ αρ. πρωτ. 3122.2/2083/2023/29.12.2023 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Πολιτικής (Λιμεναρχείο Μυκόνου) (αρ. πρωτ. 116/8.1.2024 του Δήμου Μυκόνου)
 2. Έγκριση ή μη τοποθέτησης πλωτής και χρήσης πλωτής εξέδρας σε περιοχή εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένος (Θ.Ζ.Λ.), κατόπιν του υπ΄ αρ. πρωτ. 3122.2/2082/2023/29.12.2023 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Πολιτικής (Λιμεναρχείο Μυκόνου) (αρ. πρωτ. 115/8.1.2024 του Δήμου Μυκόνου)
 3. Έγκριση ή μη του υπ’ αρ. πρωτ. 511/16-1-2024 αιτήματος διοργάνωσης της 6ης ΕΥΡΥΠΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ, κατόπιν αιτήματος των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Μυκόνου «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»
 4. Περί αποδοχής της απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β’ τακτική επιχορήγηση έτους 2024, κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 10011/1-2-2024 (ΑΔΑ: 6ΔΖ246ΜΤΛ6-8ΚΛ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 1588/2-2-2024 του Δήμου Μυκόνου)
 5. Περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας – Σύνταξης του Παραρτήματος Θ’ «Ειδικό Σχέδιο Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου Μυκόνου», κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 1650/5-2-2024 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου.
 6. Περί εξουσιοδότησης υπογραφών υπαλλήλων για τις συναλλαγές των τραπεζικών λογαριασμών του Δ.Λ.Τ.Μ. για την έκδοση ηλεκτρονικών προσωπικών κωδικών, για ενημέρωση και εκτέλεση εγχρήματων συναλλαγών
 7. Περί έγκρισης ή μη δωρεάς ασφαλτόστρωσης δρόμων, κατόπιν αιτήσεως ιδιωτών
 8. Περί αποδοχής δωρεάς ελαιόδεντρων από ΕΡΓΟΣΕ (ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ)
 9. Περί ορισμού υπευθύνων για τον λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος για έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΤΟΥ Δήμου Μυκόνου και των Νομικών του Προσώπων ((άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. αριθμ. 134453/23.12.2015 Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’))
 10. Περί έγκρισης ή μη της διοργάνωσης του αγώνα «WHITE MAZE RUN 5KM MYKONOS EXPERIENCE 2024» ΣΤΗ Χώρα της Μυκόνου, την Κυριακή 18/2/2024 από τις 14.00 έως τις 17.00, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 21434/18-12-2023 αίτησης του EVOLUTION TRAINING CLUB
 11. Περί έγκρισης ή μη δωρεάς που αφορά την κατασκευή δεκαπέντε σημείων ανακύκλωσης σε συγκεκριμένες περιοχές της νήσου Μυκόνου, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 1830/7-2-2024 αίτησης της ετ. ΠΡΟΑΓΩ Ο.Ε.
 12. Διάφορα Θέματα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Χρήστος Γ. Βερώνης

 

Categorised in: , ,