Decisions

of the Municipal Bodies

SEARCH FILTERSDecisions

20 October 2015Decision Number: 165/2015

«Περί λήψης απόφασης του Δ.Σ για την υπογραφή της σύμβασης και την ένταξη του έργου στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυκόνου (LEADER, ΔΡΑΣΗ L313-1, Κατασκευή και λειτουργία ενεργειακά αυτόνομου περιπτέρου πληροφόρησης)»

Category ,

20 October 2015Decision Number: 164/2015

«Περί λήψης απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση του έργου ποσού ίσου με το 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου (LEADER, ΔΡΑΣΗ L321-2, Κατασκευή δύο (2) γηπέδων αντισφαίρισης – τένις)»

Category ,

11 February 2016Decision Number: 16/2016

«Απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, προμήθειας Καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών Προσώπων του (άρθρο 103 παρ. 2γ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010)

Category ,

11 February 2016Decision Number: 15/2016

«Απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός, & Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’» προϋπολογισμού 15.000,00 € (άρθρο 103 παρ. 2γ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010)

Category ,