Decisions

of the Municipal Bodies

SEARCH FILTERSDecisions

20 October 2015Decision Number: 166/2015

«Περί ορισμού νομίμου εκπροσώπου στα πλαίσια της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων (LEADER, ΔΡΑΣΗ L313-1, Κατασκευή και λειτουργία ενεργειακά αυτόνομου περιπτέρου πληροφόρησης)»

Category ,

20 October 2015Decision Number: 165/2015

«Περί λήψης απόφασης του Δ.Σ για την υπογραφή της σύμβασης και την ένταξη του έργου στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυκόνου (LEADER, ΔΡΑΣΗ L313-1, Κατασκευή και λειτουργία ενεργειακά αυτόνομου περιπτέρου πληροφόρησης)»

Category ,

20 October 2015Decision Number: 164/2015

«Περί λήψης απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση του έργου ποσού ίσου με το 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου (LEADER, ΔΡΑΣΗ L321-2, Κατασκευή δύο (2) γηπέδων αντισφαίρισης – τένις)»

Category ,

11 February 2016Decision Number: 16/2016

«Απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, προμήθειας Καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών Προσώπων του (άρθρο 103 παρ. 2γ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010)

Category ,