«Περί τροποποίησης της μελέτης και κατάρτισης νέων όρων διακήρυξης, λόγω τροποποίησης της νομοθεσίας (ν. 4605/2019), του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια Αναβάθμιση – προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ”»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: