«Περί τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ’αριθμ.168/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνέχεια της υπ’αριθμ.1/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν του υπ’αριθμ.5120/26.01.2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,