Περί της σύμφωνης γνώμης ή μη για αλλαγή χρήσης κτιρίου από κατοικία σε γραφείο εκμίσθωσης αυτοκινήτων στη περιοχή Αγία Σοφία Μυκόνου, μετά από έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,