«Περί συμπληρώσεως της υπ’αριθμ.92/2015 απόφασης του Δ.Σ.Μυκόνου σύμφωνα με τις υποδείξεις του με αριθμ.πρωτ.44884/2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφορικά με την 24ωρη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,