«Περί λήψης απόφασης α) αναστολής χορήγησης νέων αδειών λειτουργίας καταστημάτων ενοικίασης μοτοποδηλάτων για τρία (3) χρόνια και β) υποβολής πρότασης-αιτήματος για την επίσης αναστολή χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων ενοικίασης μοτοσυκλετών από το Ε.Ο.Τ.»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,