«Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας των εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων (Χώρα και Άνω Μερά) και δημοτικών κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 135.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,