«Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας “Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου” συνολικού Προϋπολογισμού 1.320.522,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,