Περί εξουσιοδότησης σε δικηγόρο για την παράσταση για λογαριασμό του Δήμου Μυκόνου ενώπιον του ΣτΕ κατά την εκδίκαση της με Ε721/2021 αιτήσεως ακυρώσεως που θα συζητηθεί την 6/10/2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,