Περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση του έργου «Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων, Δήμου Μυκόνου» Υποέργο 1: Εργασίες αναβάθμισης όψεων κτιρίου Μαύρου και κτιρίου Βοϊνοβιτς, Δήμου Μυκόνου και Υποέργο 2: «Προμήθεια φωτιστικών για την αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου Μαύρου και κτιρίου Βοϊνόβιτς, Δήμου Μυκόνου»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,