«Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 29/2015 απόφασης της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. αναφορικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης καθώς και του πίνακα στοχοθεσίας της, έτους 2015»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,