Περί έγκρισης σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δήμο, έγκριση της υποστήριξης της διαδικασίας με κάθε απαιτούμενη ενέργεια, καθώς και τη διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: