«Περί έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ’ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Δήμου Μυκόνου, προϋπολογισμού 49.943,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,