«Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών την αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 αλλά και την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχικών αναγκών του Δήμου Μυκόνου»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: