Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Μυκόνου για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια των απαραίτητων υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση μέσων εξυπηρέτησης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: