Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Μυκόνου για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Μυκόνου»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,