Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δ. Μυκόνου και ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Δράσεων Τουριστικής Προβολής και Προώθησης Δήμου Μυκόνου μέσω παραγωγής και προώθησης ψηφιακού περιεχομένου»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: