Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου για την επιλογή Αναδόχου για την υπηρεσία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010704 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,