«Περί έγκρισης Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου και κατακύρωσης του διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: