«Περί έγκρισης Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Μυκόνου, για το έτος 2019 με δικαίωμα προαίρεσης στο επόμενο έτος για το ίδιο χρονικό διάστημα»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: