Περί έγκρισης Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών Προσώπων του για ένα ημερολογιακό έτος 2021-2022», κατόπιν ολοκλήρωσης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,