Περί έγκρισης Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσία Γεωπληροφοριακού συστήματος καταγραφής στοιχείων υποδομής και πλατφόρμας καταγραφής βλαβών οδικού δικτύου»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,