Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου και κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Αμοιβές κτηνιάτρου για την σήμανση, ηλεκτρον. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: