Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την “Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED”

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: