Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,