Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την αποσφράγιση φακέλων όσον αφορά στον διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Ενίσχυση Μικροκινητικότητας στο Δήμο Μυκόνου

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,