Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την αποσφράγιση φακέλων όσον αφορά στον διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Εμπλουτισμός και ανάδειξη Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου με ψηφιακά μέσα»

Categorised in: ,