Περί έγκρισης Πρακτικού 1 και Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβές κτηνιάτρου για σήμανση, ηλ. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: