«Περί έγκρισης Πρακτικού 1 και Πρακτικού 2 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων, αρθ.21 παρ.11 του ν. 3731/2008»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: