Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Μυκόνου για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ (RAPID TESTS) ΚΑΙ 300 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΡΙΑΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΉ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΌΝΟΥ SARS-COV-2 COVID-19»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,