Περί έγκρισης μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου ανάθεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Μυκόνου», προκειμένου για την έγκριση του φακέλου υποβολής της χρηματοδότησης και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 199/2020 ΑΟΕ.

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,