«Περί έγκρισης μελέτης και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια υλικού επικάλυψης για το Χ.Υ.Τ.Α. Μυκόνου, προϋπολογισμού 9.987,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,