«Περί έγκρισης μελέτης και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού δεξαμενών / φρεατίων – μεταφοράς λυμάτων (στραγγιδίων, κλπ) από τις εγκαταστάσεις Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Μυκόνου, προϋπολογισμού 3.464,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,