«Περί έγκρισης μελέτης και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης για την αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου Μυκόνου και γεωγραφική GIS αποτύπωση Χώρας Μυκόνου, προϋπολογισμού 21.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,