Περί έγκρισης για επαναπροκήρυξη μίας (1) θέσης ΥΕ Καθαριστών/-στριών Σχολικών Μονάδων Μερικής Απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης 4,5 ωρών ημερησίως, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Μυκόνου

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,