Περί έγκρισης χρηματοδότησης της πρότασης «Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος του Δήμου Μυκόνου» με ιδίους πόρους, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου με κωδικό ΝΑΙΓ51 και τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: