Περί αποδοχής χρηματικού ποσού από το ΥΠΕΣ από τους ΚΑΠ έτους 2021 για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Μαΐου – Αυγούστου 2021

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,