Λήψη απόφασης τροποποίησης- διόρθωσης άρθρων του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Μυκόνου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 77/2020 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: