«Ανάκληση της υπ’ αριθ. 26/2021 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας, περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για το δικαστικό χειρισμό της ασκήσεως ένδικων μέσων ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 3122.2-06/9294/2021/04-02-2021 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή «Καλό Λιβάδι» Μυκόνου»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,