Ανάκληση της αριθ. 21/2023 (ΑΔΑ: Ψ10ΒΩΚΚ-49Υ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Μυκόνου και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Μυκόνου και του Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου για την υλοποίηση της πράξης «Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου – Ανάδειξη και Διάσωση ενός Φάρου Πολιτισμού της Ελληνικής Ναυτιλίας»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,