Δήλωση ακινήτων στο Δήμο Μυκόνου

Παρακάτω μπορείτε να μεταφορτώσετε τις αιτήσεις για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων:

Χάρτης Χώρας

Χάρτης Οικισμών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΕΝΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 4

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΠ 2130.93

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΠ 2130.93

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΠ 2130.93