Δήλωση ακινήτων στο Δήμο Μυκόνου

Παρακάτω μπορείτε να μεταφορτώσετε τις αιτήσεις για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων:

Χάρτης Χώρας

Χάρτης Οικισμών

Υπεύθυνη δήλωση σε χρήση μη ηλεκτροδοτούμενου 1

Υπεύθυνη δήλωση κενού μη ηλεκτροδοτούμενου 4

Αίτηση – δικαιολογητικά για εργοταξιακή παροχή

Αίτηση – δικαιολογητικά Δήλωση ΤΑΠ 5043 2023

Αίτηση – δικαιολογητικά 1η ηλεκτροδότηση ακινήτου

Αίτηση – δικαιολογητικά Δήλωση ΤΑΠ 5043 2023 (αρχείο word)