Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια 2 φορητών μονάδων αφαλάτωσης

Προμήθεια 2 φορητών μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O.) ελάχιστης παραγωγής 1.000 κυβικών/ημερησίως έκαστη

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης


Download File 1

Download File 2
Κατηγορίες: , , ,