Διακηρύξεις διαγωνισμών Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου

Περίληψη διακήρυξης Δ.Ε.Υ.Α.Μ. «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας»

Περίληψη διακήρυξης Δ.Ε.Υ.Α.Μ. «Προμήθεια χημικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας»


Download File 1

Download File 2
Κατηγορίες: