Διακήρυξη προμήθειας γραφικής ύλης

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων και υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου έτους 2016

Διακήρυξη

Μελέτη / Τεχνική περιγραφή

Διευκρινίσεις


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4
Κατηγορίες: