ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ 16/12/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ ΑΡ. 36/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. « ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ» » ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ»


Download File 1

Download File 2

Download File 3 Ετικέτες: ,
Κατηγορίες: