Διακήρυξη διαγωνισμού για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών για το έτος 2022

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προκήρυξη σύμβασης – Υπηρεσίες

ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4

Download File 5

Download File 6
Κατηγορίες: ,