Διακήρυξη για αμοιβές κτηνιάτρου για αδέσποτα ζώα

Περίληψη διακήρυξης για αμοιβές κτηνιάτρου για σήμανση, ηλ. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων

Διακήρυξη

Μελέτη

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4
Κατηγορίες: ,